Profiel Mark Rutte VVD

Mark Rutte (1967) is sinds 2010 minister-president van Nederland en minister van Algemene Zaken.

Mark Rutte (1967) is sinds 2010 minister-president van Nederland en minister van Algemene Zaken. Momenteel vervult hij deze functies in het kabinet Rutte-III. Hij is lijsttrekker voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). Hij studeerde rechten in Leiden, en was tijdens zijn studietijd voorzitter van de JOVD (Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie). Binnen de JOVD hield bij zich onder andere bezig met een controversieel onderwerp voor het toestaan van commercieel draagmoederschap. Na 10 jaar te hebben gewerkt op de afdeling personeelszaken bij Unilever, stapte hij in 2002 over. Rutte was als actief in het partijbestuur van de VVD. Zijn politieke carrière begon als staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in kabinet Balkenende-I en II. Zijn eerste lijsttrekkerschap in 2006 faalde, nummer 2 twee van de lijst, Rita Verdonk, kreeg meer stemmen. Toch besloot het bestuur van de VVD Rutte te kiezen, wat zorgde voor verdeeldheid binnen de VVD. Uiteindelijk is Verdonk in 2007 uit de VVD gezet. Inmiddels is de VVD als 10 jaar de partij met de meeste zetels. Het kabinet Rutte-III viel in januari 2021. Rutte staat momenteel als nummer 1 op de kieslijst van de VVD.

In de ruim 10 jaar dat Rutte regeert, staat bij collega’s in de politiek bekend om zijn sympathieke houding, zijn vermogen om snel tot oplossingen te komen, om kansen te zien, en zich flexibel op te stellen. Andere vinden hem te wendbaar en een man zonder visie. Op deze wijze lijkt Rutte wél telkens zonder al te veel kleerscheuren door een aantal crises te komen. Ministers traden af, maar Rutte zet de koers voort. Het kabinet Rutte III is uiteindelijk gevallen op het falen in de toeslagen-affaire. Met deze houding is Rutte de ‘ideale persoon’ om ingezet te worden om plannen door te voeren.

Binnen en buiten de politieke arena, en zeker in het afgelopen jaar van de ‘corona-crisis’, klinken er veel negatieve geluiden. Een voorbeeld daarvan is hoe Rutte zich heeft opgesteld tijdens de onderhandelingen rondom het herstelfonds van de EU. In het regeerakkoord en in de Kamer meldde hij niet zomaar mee te gaan in een transferunie en in het invoeren van Eurobonds. Dat deed hij daarentegen toch. Dit fonds heeft  financiële consequenties voor Nederland. Ook is onder Rutte´s toezien de spoedwet erdoorheen geloodst, terwijl dat het democratische proces frustreert. De coronamaatregelen van zijn kabinet zijn desastreus gebleken voor mensen in de samenleving. In den beginne toonde hij zich nog overrompeld door de situatie, echter maanden later lijkt hij zeer goed te weten waar hij mee bezig is. Hij weet bovendien wat hij zich kan veroorloven als (demissionair) premier.

De oplettende lezer ziet echter de achterliggende agenda doorschemeren in de koers die Rutte heeft gevoerd en het is te zien dat hij ook nu van plan is om deze door te zetten. In 2015 sprak Rutte zich op de VN-top al uit over het voornemen om het bedrijfsleven en overheid meer te integreren, met als doel de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te bevorderen. Bedrijven zouden mee kunnen financieren. In 2018 schreef Kaag als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een nota ´Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland´, waaruit blijkt dat haar beleid in lijn zal liggen met deze doelen. De regering en het Koningshuis liggen op één lijn. Verder blijkt Rutte, maar ook Kaag, in contact te staan met het World Economic Forum en de Bill & Melinda Gates stichting. Daarbij wordt hij door politicus Baudet gewezen op zijn ´Build Back Better´ uitspraak. Op Europees niveau zet Rutte er ook vaart achter en wenst hij  aanscherping van de klimaatdoelen. Op de website berichtte Nooit.nl al eerder over de rol van deze organisatie in het verbloemen van plannen en het wegmoffelen van een economische malaise, waarvan ze al weten dat ze op de klippen gaan varen. Dit alles onder het mom van een gezondheidscrisis, die alle overheden enorm veel geld zou kosten.

Behalve over het politieke leven van Rutte is ook over zijn familiegeschiedenis geschreven. Over de familie Dilling van moederskant is het een en ander uitgezocht. De opa van Rutte is betrokken geweest bij het bedrijf Heidemij. Rond 1920 wordt bericht dat Ruttes´s grootvader weg is, een aantal decennia later aan het einde van zijn werkende leven duikt deze naam weer op, zonder over zijn handel en wandel in de tussenliggende periode (en rond de Tweede Wereldoorlog) te spreken. In eerste instantie werkte het bedrijf Heidemij mee aan Landstand, een organisatie verbonden aan de Nationaal Socialistische Bond (NSB) ten tijde van de oorlog. De joden die te werk werden gesteld in werkkampen verrichtten werk voor Heidemij. In een krantenknipsel van 5 februari 1943 komt de naam van Klaas Dilling in beeld bij Landstad. Dit kan merkwaardig overkomen, waarom wordt hierover gezwegen? Deze huidige situatie heeft alle kenmerken van een oorlog en een dictatuur, en lijkt hetzelfde script te kennen met eenzelfde familie als rond het jaar 1940.

0 Comments
Geen reacties gevonden

Categorieën

Gerelateerde artikelen

Relaterte videoer