Privacybeleid

Inleiding


Wij zijn een Nederlands videoplatform dat is opgericht om de strijd tegen censuur tegen te gaan. Wij streven naar een vrije en gezonde samenleving waar eenieder vrij is in het maken van keuzes.


 


Het videoplatform biedt aan gebruikers de mogelijkheid om betaald of onbetaald en binnen de grenzen van de wet ongecensureerd content te bekijken. Content makers kunnen binnen de grenzen van de wet content plaatsen en zullen door ons worden uitgekozen. Deze content makers zullen tevens door ons worden ondersteund in hun groei en bestaan.


 


Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. In dit privacybeleid zullen wij toelichten wat wij met uw gegevens doen en waarom. Deze privacyverklaring is van kracht per Augustus 2020.


 


U kunt onze services op verschillende manieren gebruiken om uw privacy te beheren. U kunt zich bijvoorbeeld bij ons aanmelden voor een account als u content wilt maken en beheren of als u relevante zoekresultaten wilt krijgen. Maar ook als bezoeker van de website. U krijgt ook toegang tot een deel van onze services als u bent uitgelogd of zonder een account te maken. U kunt bijvoorbeeld zoeken op de website of content bekijken. U kunt er ook voor kiezen om privé te browsen via de instellingen van uw zelfgekozen webbrowser op uw eigen apparaat waarmee u de content bekijkt.


 


U krijgt alleen toegang tot de app van FreWon.eu met een gebruikersaccount.


 


U kunt er zelf voor kiezen of u uw persoonsgegevens met ons deelt. U kunt er bijvoorbeeld zelf voor kiezen op de app van FreWon.eu op uw telefoon te installeren. Ook kunt u er zelf voor kiezen om de website te bezoeken. Desalniettemin heeft u recht op heldere informatie over wat wij met uw gegevens doen zodat u zelf kunt beslissen of u dat wilt. Wij willen u dan ook vragen deze privacyverklaring goed te lezen.


Gegevens die FreWon.eu verzamelt


Wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt bij FreWon.eu, zullen wij u vragen uw persoonsgegevens te verstrekken. Wij vragen u om uw naam, e-mailadres, wachtwoord en eventueel betalingsgegevens indien u een betaald abonnement afsluit via onze dienst. Op die manier kunnen wij u toegang verlenen tot een portaal. Het gewenste abonnement kan middels IDEAL-betaling worden afgesloten.


Zelfs zonder account kunt u ervoor kiezen om ons gegevens te verstrekken, zoals een naam en e-mailadres om nieuws of updates over onze services te ontvangen. Om bijvoorbeeld een nieuwbrief aan u te kunnen verzenden registreren wij persoonsgegevens van u, zoals een e-mailadres en naam. Ook registreren wij uw persoonsgegevens indien u een contactformulier invult op de website en/of ons per mail contacteert.


 


We verzamelen ook de content die u maakt, upload of van andere ontvangt of opslaat wanneer u onze services gebruikt. Dit zijn onder meer de foto’s, informatie en video’s die u


opslaat, upload en verspreid. Dit kunnen ook documenten en spreadsheets zijn en reactie die u achterlaat bij geplaatste content.


 


In het kader van uw en onze veiligheid wordt uw IP-adres, browser type, apparaat type en datum opgeslagen tijdens je inlog. Dit is ook terug te zien in de Sessie manager van het account van de gebruiker(s). Hier is ook te zien of iemand anders ingelogd is geweest op je account.


 


Daarnaast is het ook mogelijk om vanuit je account alle gegevens op te vragen wat wij verzamelen. Dit kun je vinden onder 'mijn informatie', ook is het mogelijk om je account te laten verwijderen, inhoudende dat alle informatie definitief wordt verwijderd van onze server.


 


Er worden (nog) geen advertenties geplaatst op de website, hierdoor kunnen we de privacy van externe bronnen uitsluiten.


 


Via de website kan er ook een chat gestart worden naar een andere gebruiker, dit wordt niet met een encryptie opgeslagen.


 


We gebruiken verschillende technologieën om gegevens te verzamelen en op te slaan, waaronder cookies, lokale webopslag, zoals browserwebopslag of gegevenscaches van apps, databases en serverlogbestanden.


 


Waarom FreWon.eu gegevens verzamelt


Met uw toestemming


Door het gebruiken van onze services gaat u akkoord met deze voorwaarden en hebben wij zodoende uw toestemming. U kunt uw toestemming altijd intrekken


 


Om onze services te leveren


Het is voor FreWon.eu noodzakelijk uw gegevens te verwerken om onze services te kunnen leveren. (VOORBEELDEN VAN SERVICES NADAT SERVICES MIJ DUIDELIJK ZIJN)


 


Voorbeelden van hoe we uw gegevens gebruiken om onze services te leveren:


 


We gebruiken het aan uw apparaat toegewezen IP-adres om u de gegevens te sturen waarom u heeft verzocht, zoals het laden van de door u gekozen content te bekijken die op FreWon.eu is geplaatst. Via een combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord kunnen gebruikers inloggen op hun account. Daarnaast is het mogelijk om een 2-step validatie te activeren. Gebruikers krijgen hiervoor een e-mail met code die ze moeten invullen op de hiervoor bestemde pagina op onze website.


 


 


 


 


Om onze services te onderhouden en verbeteren


 


Om onze services te onderhouden en verbeteren slaan wij enkel server logs op voor de duur van 7 dagen.


 


 


Om met u te kunnen communiceren


We gebruiken verzamelde gegevens om direct met u te kunnen communiceren en u te informeren over veranderingen, (nieuwe) ontwikkelingen, geplaatste content, updates en andere aan FreWon.eu gerelateerde onderwerpen.


 


Ook gebruiken wij uw gegevens om u te helpen om eventuele problemen op te lossen.


 


FreWon.eu, onze gebruikers en het publiek beschermen


Ter preventie van eventueel misbruik, detecteren van misbruik en om te reageren op fraude van ons platform achten wij ons bij verdenking bevoegd om gebruiker op basis van diens gebruikersaccount + IP-adres te verbannen van ons platform.


 


Wij vragen om uw toestemming voordat we uw gegevens gebruiken voor een doeleinde dat niet in dit privacybeleid wordt beschreven.


 


We verwerken uw gegevens wanneer we een wettelijke verplichting hebben dit te doen, bijvoorbeeld wanneer we reageren op juridische procedures of afdwingbare verzoeken van overheidsinstanties.


Het beheren van uw privacyopties


Wanneer u bent ingelogd, kunt u altijd uw gegevens bekijken en updaten door naar de services te gaan die u gebruikt.


We hebben ook een plek ingebouwd waar u gegevens kunt bekijken en controleren die u heeft opgeslagen in uw Google-account. Uw bevat onder meer:


(OPSOMMEN)


Uw gegevens delen


U kunt uw gegevens delen met andere mensen en zelf bepalen hoe u deze gegevens deelt. U kunt bijvoorbeeld video's openbaar delen op FreWon.eu of u kunt ervoor kiezen uw video's privé te houden. Denk eraan dat als u gegevens openbaar deelt, uw content toegankelijk kan worden via zoekmachines, waaronder Google of Yahoo.


 


Als u bent ingelogd en interactie hebt op FreWon.eu (zoals reacties bij content achterlaten) worden uw accountnaam naast uw activiteit weergegeven.


 


We delen persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten FreWon.eu, behalve in de volgende gevallen:


· Met uw toestemming We delen persoonlijke informatie buiten FreWon.eu als we uw toestemming hebben. We vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voordat we gevoelige persoonlijke informatie delen.


· Uw accountgegevens ontvangen om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van een hoogste overheidsinstantie. Echter, alleen in het uiterste geval als wij daartoe gedwongen worden door een rechterlijk bevel


· Om juridische redenen We delen persoonlijke gegevens buiten Google als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om: - te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties. We delen informatie over het aantal en het soort verzoeken dat we van overheden ontvangen in ons Transparantierapport; - de van toepassing zijnde Servicevoorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen; - fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken; - de rechten, eigendom of veiligheid van FreWon.eu, onze gebruikers of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.


 


Als FreWon.eu is betrokken bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijven we de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens waarborgen en stellen we de betreffende gebruikers op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacybeleid.


Uw gegevens veilig houden


Wachtwoorden worden met een encryptie opgeslagen. Daarnaast wordt een back-up bewaard op een externe locatie en dit is ook met Encryptie opgeslagen.


Uw gegevens exporteren en verwijderen


U heeft ten alle tijden het recht om de toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken.


 


U kunt ook verzoeken om verwijdering van content van FreWon.eu op basis van de toepasselijke wetgeving.


 


 


Als u uw gegevens wilt verwijderen, kunt u het volgende doen:


- Uw content verwijderen uit specifieke FreWon.eu services


- Specifieke items zoeken en deze vervolgens verwijderen uit uw account via ‘Mijn Content’


- Abonnement opzeggen, waaronder uw gegevens die aan deze producten zijn gekoppeld.


- Uw gehele FreWon-eu account verwijderen.


Uw gegevens bewaren


Wij bewaren uw gegevens in logs voor de duur van het bestaan van uw gebruikersaccount.


Over dit beleid


We evalueren dit privacybeleid regelmatig en zorgen ervoor dat we uw gegevens verwerken op een manier die aan dit beleid voldoet.


 


Dit privacybeleid is van toepassing op alle services die worden verstrekt door FreWon.eu en haar aangesloten entiteiten. Dit privacybeleid is niet van toepassing op services met een afzonderlijk privacybeleid waarin dit algemene privacybeleid niet is opgenomen. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gegevensbeleid van andere bedrijven en organisaties die adverteren in onze services.


 


We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. We beperken uw rechten onder dit privacybeleid niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We vermelden altijd de datum waarop de laatste wijzigingen zijn aangebracht en we bieden toegang tot gearchiveerde versies die u kunt bekijken. Indien er aanzienlijke wijzigingen worden aangebracht, geven we een duidelijkere melding hiervan (waaronder, voor bepaalde services, een e-mailbericht met wijzigingen in het privacybeleid).


 


 


Gerelateerde privacy procedures


Wij hebben geen inzage in statische gegevens van de website. Indien dit in de toekomst veranderd, zullen wij gebruikers hiervan op de hoogte brengen.


Contact?


Stichting FreWon (FreWon.eu) Kvk nummer: Gevestigd te (…) Adres huisnummer postcode emailadres voor evt klachten of vragen info@frewon.eu Telefoonnummer voor evt klachten of vragen? Stellen wij een functionaris aan voor gegevensbescherming?