Volgende

”Gevaccineerden zijn nu aan bal!” vindt Hoogleraar Mensenrechten n.a.v. de corona-pas

137 Bekeken· 17 Sep 2021
Frewon
Frewon
22 abonnees
22
In Blckbx

⁣Emeritus hoogleraar Mensenrechten Cees
Hamelink was - net als vele Nederlanders behoorlijk van slag na de
laatste persconferentie. Hij nam dan ook meteen contact op met
programmamaker Flavio Pasquino om een nieuwe column te kunnen
presenteren. Onderstaande tekst is de letterlijke tekst die Cees op
beeld insprak en een appel aan de gevaccineerden om hun
verantwoordelijkheid te nemen om een leefbare samenleving te behouden.


De corona pas
Voor de voorstelling van Annick Boer in het
DeLa Mar theater had kaartjes besteld, al vorig jaar maar nu zou de
voorstelling dan toch eindelijk plaats vinden op 14 oktober. Maar dan
zendt het theater belangrijke informatie over mijn theaterbezoek. “We
hebben besloten onze bezoekers om een corona toegangsbewijs te vragen”.
Dus al voor de aankondiging van het kabinet –op 14 september- was de la
Mar paapser dan de paus! Het theater voegt aan de brief ook nog de
gotspe toe: WE HOUDEN VAN THEATER; beter was geweest WE HOUDEN VAN
APARTHEIDSTHEATER


Aan degene die niet gevaccineerd is en niet
getest wil worden wordt het fundamentele recht op deelname aan het
culturele leven dus ontzegd. Dat kan, maar er moet wel een wettelijke
grondslag voor zijn. En die is er niet alhoewel onze bewindslieden
kennelijk denken dat als zij iets aankondigen dat dit meteen ook aan de
noodzakelijke wettelijke voorwaarden voldoet. Advocaat Stan Baggen
schreef hierover in NRC Handelsblad dat “door het corona-toegangs-bewijs
straks miljoenen mensen niet meer meedoen..maar dat gebeurt op basis
van opportunisme en niet op basis van de wet”.


Het gaat Minister De Jonge er natuurlijk
om de vaccinatiegraad te bevorderen. Met de corona-pas als verkapte
vaccinatiedwang schiet hij zich toch in de eigen voet: het is heel goed
denkbaar dat veel mensen door deze achterbakse manier van handelen
voorlopig niet met de plannetjes van de minister willen meedoen.


Met de maatregel van het corona-toegangs-bewijs hebben de overheid en particuliere partijen die hierin meegaan wel een lastig moreel dilemma voor gevaccineerden
gecreëerd. Kun je als fatsoenlijk –gevaccineerd- mens akkoord gaan met
het tonen van een bewijs van gezondheid voor het theater of de
concertzaal of horeca onderneming. Het lijkt mij dat je de
beschavingsgraad van onze bevolking kunt afmeten aan het aantal
gevaccineerden dat weigert mee te spelen in het spektakel van de
corona-pas


Ik vond het een bemoedigend gebaar dat veel Italianen hun QR codes vorige week in het openbaar verbrandden.
Waarom vormt het corona toegangsbewijs een morele kwestie?


1. Al of niet gevaccineerd zijn en ook al
of niet getest zijn is een private aangelegenheid. Naar de status van
iemands gezondheid vragen is een forse inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer die alleen getolereerd kan worden als er een wettelijke
grondslag voor is en wanneer sprake is van onmiddellijke bedreiging van
de democratie. Aan die voorwaarden wordt nu niet voldaan!


2. Het instemmen met de keuze voor een
gezondheidscheck draagt bij aan de polarisatie in de samenleving. Je
zegt: ik ga er mee akkoord dat mensen die zo’n bewijs niet kunnen
overleggen de toegang wordt geweigerd. Je stemt in met een tweedeling in
de maatschappij.


3. Het corona paspoort maar ook de
negatieve test zijn goede voorbeelden van het verspreiden van
misleidende medische informatie Het verschil in behandeling van
gevaccineerden en niet-gevaccineerden is gebaseerd op de aanname dat
gevaccineerden het virus niet of nauwelijks verspreiden. Bij de
aanbieding van de gratis zelftesten zegt de overheid nog eens
nadrukkelijk ”zonder dat je het zelf weet, kun je andere mensen
besmetten met het coronavirus. We weten nu ook dat dit kan als je
volledig gevaccineerd bent”.


4. Tegenover de weigering om een
gezondheidsbewijs te tonen bij een cultureel evenement, wordt graag
verwezen dat je voor allerlei activiteiten documenten nodig hebt. Je mag
met de auto alleen de weg op als je een rijbewijs hebt. Maar er is een
verschil tussen bewijzen dat je iets kunt en bewijzen dat je iets al of
niet hebt. Je wilt van allerlei functionarissen in de samenleving, zoals
piloten of artsen, graag weten of ze hun diploma’s hebben. Daar vragen
we overigens meestal niet naar! Weet u of uw huisarts wel het artsexamen
met goed gevolg heeft afgelegd. Je vertrouwt er op –en meestal zeer
terecht- dat het in orde is. Zo functioneert een fatsoenlijke
samenleving! Je vraagt zeker niet naar de staat van hun gezondheid. Het
is buitengewoon onfatsoenlijk naar iemands staat van gezondheid te
vragen. Goed opgevoede mensen vragen elkaar ook niet of ze al
gevaccineerd zijn. Bovendien, het vragen om een bewijs van gezondheid en
het bewijs van niet-besmettelijk zijn, is het begin van een uiterst
glibberig pad. Ik kan me immers nog wel een paar besmettingen
voorstellen waarvan ik zou willen weten of mede-burgers die bij zich
dragen. Ik wil misschien ook wel weten of mijn mede-theater bezoeker
niet aan een ernstige en zeer besmettelijke huidziekte, die wordt
veroorzaakt door de schurftmijt, lijdt. Of weten of de meneer die naast
mij zit in het Concertgebouw een forse griep onder de leden heeft. Toch
vraag ik geen bewijs van zijn griepprik maar hoop dat hij gewoon thuis
blijft.


De vraag is natuurlijk hoe deze morele kwestie van het toegangsbewijs op te lossen. .


In de filosofische ethiek is duidelijk geworden dat de klassieke benaderingen van morele problemen niet werken.
Die waren gebaseerd op de gedachte dat je moet handelen in
overeenstemming met basis principes, zoals niet liegen; maar iedereen
kan zien dat onder alle omstandigheden de waarheid zeggen het
maatschappelijk functioneren in de weg staat. Ook de benadering waarin
werd gevraagd ons handelen te beoordelen naar de gevolgen daarvan, bleek
niet te werken omdat we gewoon heel vaak de consequenties van ons
gedrag niet kunnen overzien. De beste kanshebber blijkt de ethiek van de
dialoog te zijn, de maatschappelijke discussie waarin alle betrokkenen
bij een morele kwestie trachten met elkaar tot een tijdelijke
overeenstemming te komen. Richtinggevend hierbij is dat er geen voor
alle tijden beste morele oplossingen zijn en dat je gezamenlijk moet
blijven zoeken naar een uitweg waarin de meesten zich kunnen vinden.


Nu hebben de bewindslieden die er alles aan
gedaan hebben de samenleving te polariseren die samenleving –op een
perverse manier- geconfronteerd met een moreel probleem dat alleen maar
in gesprek met elkaar opgelost kan worden. En dat met elkaar in gesprek
gaan is door de maatschappelijke tweespalt ernstig bemoeilijkt, zo niet
onmogelijk geworden!


Misschien kan het gesprek toch nog op gang
komen als gevaccineerden massaal weigeren van de corona-pas gebruik te
maken en degenen die voorstellingen geven massaal weigeren –zoals Eric
Clapton en Tim Douwsma dat doen- te spelen voor een publiek dat op
medische gronden geselecteerd is.


In de Volkskrant van 14 september schrijft
Raoul De Pré “voorlopig weegt het voordeel van de corona-pas nog op
tegen het ongemak”. Ik vind dit een kortzichtige uitspraak. De
schrijver realiseert zich niet dat het voordeel van de corona-pas
–d.w.z. het voorrecht om in stemmen met ongelijke behandeling – het niet
te onderschatten nadeel van volledig verlies aan vrijheid voor
iedereen, gevaccineerd of niet-gevaccineerd met zich meebrengt. Ook de
gevaccineerden verliezen hun vrijheid om zonder corona-pas naar publieke
evenementen, theaters of restaurants te gaan.


Je moet toch wel ernstig in de war zijn,
geen historisch besef hebben en geen gevoel voor maatschappelijke
discriminatie hebben, als je het tonen van een gezondheidsbewijs niet
als beperking van je vrijheid, niet als aanslag op je persoonlijke
levenssfeer, en niet als discriminatie ervaart.  


Terwijl in de afgelopen weken en maanden
steeds bij degenen -die massaal vaccineren een onverstandig en
onvoldoende onderbouwd beleid vinden- de verantwoordelijkheid voor een
gezonde samenleving werd gelegd, ligt nu de verantwoordelijkheid voor
een leefbare samenleving bij degenen die hebben besloten zich te laten
vaccineren.


Het wordt tijd voor een collectieve
burgerlijke ongehoorzaamheid omdat de verbondenheid en de vrijheid van
de samenleving op het spel staan. 


Wil je op de hoogte blijven van BCKBX nieuws?
Twitter - https://twitter.com/blckbxnews
Telegram - https://t.me/blckbxtv
Facebook - https://www.facebook.com/blckbxnews
Instagram - https://www.instagram.com/blckbx.tv
Jij kan helpen met een donatie maar ook
door deze video te delen op social media en/of via Whatsapp, telegram,
signal, messenger, whatever...als de video maar zoveel mogelijk mensen
bereikt.
Doneren aan BLCKBX kan via https://blckbx.tv/doneren

Laat meer zien

 0 Comments sort   Sorteer op


Volgende