Volgende

The Trueman Show #54 David Icke

195 Bekeken· 17 Dec 2021
Frewon
Frewon
22 abonnees
22

⁣Voor deze 54ste aflevering zijn we weer op een internationale trip geweest.

We zijn namelijk op bezoek geweest bij niemand minder dan the man, the
myth, the legend David Icke op The Isle of Wight en alleen over de trip
daarnaartoe zouden we al een podcast mee kunnen vullen. Iets wat ik toch
wel graag met jullie wil delen. Zo heeft Marcel Messing het contact
gelegd met David en zo deze podcast mogelijk gemaakt. Vervolgens is er
iemand op mijn pad gekomen die ons wilde brengen naar The Isle of Wight
in zijn eigen vliegtuig. Iets waar ik zo ontzettend dankbaar voor ben.
Dat dit allemaal gelukt is, is bijna onvoorstelbaar. Maar ik ben
erachter gekomen dat wat onvoorstelbaar is, gewoon in onze range van
mogelijkheden ligt. Ze liggen alleen buiten de opgelegde beperkingen
waarin we zelf zijn gaan geloven, that’s all. Ik ben ervan overtuigd dat
het volgen van je hart en daarmee volledig gaan voor hetgeen waarin jij
gelooft, jou in aanraking brengt met het onvoorstelbare. Leef vanuit
vertrouwen en wat jij nodig hebt komt op je pad. Zoals een eigenaar van
een vliegtuig, die onvoorwaardelijk geeft omdat hij wil bijdragen aan
een gemeenschappelijk doel. Deze community (de nieuwe wereld) is zo
ontzettend sterk; mensen staan klaar voor elkaar. Als ik ergens positief
over ben, is het wel over de betrokkenheid en zorgzaamheid van de
mensen die voelen en snappen dat we dit samen moeten doen.
Bovenstaand thema is ook voorbijgekomen in deze podcast. Want volgens
David leven de meeste mensen onder een verlaagd plafond. Een plafond
aangebracht door te geloven én te gedijen in andermans realiteit. Onze
ware potentie, die verder reikt dan onze vijf zintuigen, zijn we al vele
eeuwen kwijt. Verder bespraken we hoe de afgelopen 30 jaar voor hem
geweest zijn. David voorspelt namelijk al 30 jaar exact alles wat er nu
staat te gebeuren. Hij is hier zo onwijs voor gedemoniseerd en
belachelijk gemaakt, maar hij is altijd zijn waarheid blijven spreken.
Iets waar hij de laatste jaren dan eindelijk erkenning voor krijgt. Dit
staat ook heel mooi staat beschreven in zijn nieuwste en ontzettend
inspirerende boek genaamd ‘Perceptions of a Renegade Mind’. Een boek
waar sinds deze week de Nederlandse versie van verschenen is en nu te
verkrijgen is in mijn webshop met 10% korting. Absolute aanrader.
Link:
Webshop
Ook de Engelse versie is met 10% korting verkrijgbaar via mijn website met kortingscode Jorn10, link:
Webshop
Ikzelf ben erg blij met de inhoud van deze podcast. Eigenlijk zijn
alle grote thema’s van deze tijd voorbijgekomen. Maar dan wel met
achterliggende agenda. Zo hebben we de gender agenda besproken, de
klimaathoax, het echte doel van corona en de bijhorende prikken. Maar
ook hebben we uitvoerig het spinnenweb (zoals David het noemt) wacht
daadwerkelijk echt zichtbaar en onzichtbaar aan de macht is. De
onzichtbare macht die ons gevangen houdt in een simulatie of ook wel de
matrix genoemd. Controversiële thema’s. Maar luisterend met een open
blik en open hart zijn er wat mij betreft een hoopvolle lessen uit te
leren.
ENGLISH BELOW:
This 54th show took us on another international trip. For we went to
visit non other than the man, the myth, the legend David Icke on the
Isle of Wight. We could fill an entire podcast just about the trip
itself. Some of it I would like to share with you anyway. It was Marcel
Messing who put ons into contact with David, thus making this podcast
come true. Then, someone came my way who was willing to fly us to The
Isle of Wight on his private plane. Something I’m ultimately grateful
for.

It’s almost inconceivable we made this happen. But I found out the
things considered inconceivable are actually within our reach. They
simply exist outside the imposed restrictions we find ourselves
believing in, that’s all. I’m convinced following your heart and
therefore go all-in on whatever you believe in, brings you the
unimaginable. Live life based on confidence and life will give you what
you need. Like the owner of a private jet, sharing unconditionally,
because he wishes to contribute to a common cause. This community (the
new world) is of an incredible strenght; people are willing to help
eachother. If there’s anything I feel positive about, it’s the
commitment and care of the people who feel and understand we have to do
this together.

The theme above was also mentioned in this podcast. Because, according
to David most people live underneath a lowered ceiling. A ceiling
created by believing in and thriving by someone else’s reality. Our true
potential, extending further than our five senses, we lost centuries
ago. Furthermore, we spoke about how the past 30 years have been for
him. Because for 30 years, David has been accurately predicting
everything about to happen. He was demonized and ridiculed because of
it, but he kept telling the truth. The last couple of years he’s finally
recognized. This is very beautifully documented in his latest and
incredibly inspiring book, called “Perceptions of a Renegade Mind”. This
week, the Dutch translation of this book was published and it’s
available in my webshop with a 10% discount. A must-read.
Link: Webshop
I also added the English version on my website. You can order it with 10% discount by using the code Jorn10.
Link: Webshop
Myself, I’m very happy about the content of this podcast. In fact,
all big issues of our time were touched on. But this time exposing the
hidden agendas. Among others, we spoke about the gender agenda, the
climate hoax, the true purpose of Covid and it’s accompanying jabs. But
we also extensively covered the (as David likes to call it) spider web,
showing who really, visible and invisible, is in power. The invisible
power, holding us prisoners in a simulation, also called the matrix.
Controversial topics. But I feel a lot of valuable lessons can be drawn
from this when listening with an open mind and an open heart.

Did you enjoy it? Then please subscribe to my channel, like the video
and share it with your friends and through social media. Together we
will make the voice of truth become louder!

Laat meer zien

 0 Comments sort   Sorteer op


Volgende